I fyr og flamme...

Vi nærer en stor og sunn pasjon for pyroteknikken, og vi elsker utfordringer. Vi har lang og allsidig erfaring med scenepyro og spesielle effekter, og hvordan ulike effekter kan inkorporeres i konserter, eventer og forestillinger for å skape en høy «wow-faktor» blant de tilstedeværende.

Pyros.no leverer kvalitetssikrede løsninger til alle former for arrangementer, både inne og utendørs, og vi gjør alltid vårt ytterste for å realisere de ønskene oppdragsgiver måtte ha, som oftest med kreative løsninger og spesiallaget utstyr, men alltid innenfor sikre og trygge rammer. Og ikke minst, vi kan stort sett levere innenfor de fleste budsjetter.


Pyro vs Sparkular

Er virkelig sparkular så trygt og sikkert som reklamen bedyrer? Er tradisjonell pyro bedre å bruke enn sparkular? Ulempene med sparkular hoper seg opp... Les mer.Ting vi ofte får spørsmål om

Reglene for håndtering av pyrotekniske (scene)effekter har de siste årene blitt strammet kraftig inn. Dette blant annet med bakgrunn i at det tidligere har forekommet flere personskader som følge av uvettig bruk av slike effekter. Den som skal håndtere pyroeffekter, hele veien fra innkjøp til montering og avfyring, skal være sertifisert pyrotekniker iht innskjerpede regler. Det betyr at en arrangør selv ikke uten videre kan avbrenne pyrotekniske effekter.
Det tilkommer ikke moms på pyrotekniske tjenester i forbindelse med revy, teater og konserter, eller lignende arrangementer. I "Lov om merverdiavgift" (merverdiavgiftsloven), § 3-7, avsnitt 2, heter det: «Omsetning og formidling av tjenester i form av kunstnerisk framføring av åndsverk er unntatt fra loven. Unntaket omfatter også tjenester som er en integrert og nødvendig del av framføringen.» Med dette forstås at lyd- og lystjenester, samt pyrotekniske tjenester, er unntatt moms.
(Ref. Merverdiavgiftsloven § 3-7, annet ledd).
For hvert arrangement som innbefatter pyrotekniske effekter må det innhentes tillatelse fra brannvesenet i den aktuelle kommunen. Skal det anvendes pyroeffekter på offentlig sted utendørs må det i tillegg søkes tillatelse fra politi og grunneier. Vi tar oss av søknadene til brannvesen (og evt. politi), men man skal være spesielt oppmerksom på at de forskjellige kommunene har svært varierende behandlingstid på disse søknadene - noen bruker få dager mens andre bruker flere uker. Så jo tidligere vi får søkt, jo bedre. Vi anbefaler at du tar kontakt 5-6 uker før arrangementet. Dog påhviler det arrangør å få innhentet skriftlig tillatelse fra huseier dersom det skal avbrennes effekter innendørs. Arrangør må også innhente tillatelse fra grunneier dersom det skal skytes utendørs.
Pulver er nok det beste slokkemiddelet som sådan, men samtidig er det jo slik med pulver at det blir mye søl i etterkant. Tommelfingerregelen er at opprydding og renhold pr. 1 kilo pulver koster 10.000 kroner. Derfor foretrekker arrangørene at det benyttes CO2 på scenearrangementer.
Feilprosenten på scenepyro er nærmest ikke-eksisterende. Alle slike effekter produseres for hånd av dyktige fagfolk under kontrollerte forhold, og produsentene gjennomfører ofte tester etter et strengt regelverk. Vi har avbrent uttallige effekter opp gjennom årene og har aldri opplevd feilproduksjoner.

Dog skal det bemerkes at scenepyro er ferskvare og de fleste effekter er datomerket fra produsentens side. Det kan innimellom hende at enkelte effekter oppfører seg litt annerledes enn forventet når de har gått ut på dato, men dette har svært sjeldent noe med feilproduksjon å gjøre.
Ja, absolutt :) Vi kan engasjeres til å medbringe våre "bomber og granater" til bryllup, fødselsdager, jubileer, firmafester, julebord, vennefester eller hva man enn måtte ha av private arrangementer.